Human Resource Planning met Planning.nl

12 augustus 2021   Software

Human Resource Planning is het systeem van strategisch plannen om de kennis, capaciteiten en vaardigheden van de medewerkers binnen uw bedrijf optimaal te benutten. Het zorgt ervoor dat de medewerkers, ofwel de menselijke resources, worden ingezet voor de taken of projecten waar zij het best in zijn, en zorgt er tegelijk voor dat capaciteitstekort wordt voorkomen. Het is een erg belangrijk systeem dat van grote toevoeging kan zijn bij iedere onderneming. Immers zijn uw medewerkers het hart van de organisatie, en valt of staat de organisatie bij het correct managen hiervan. Zelfs voor het MKB kan human resource planning uitkomsten bieden, een planning maken in excel schiet hier echter vaak tekort voor.

De plannings-software van Planning.nl is een systeem dat veel hulp kan bieden aan een organisatie die met Human Resource Planning haar groep werknemers probeert te beheren. Het is een uitgebreid pakket dat vraaggestuurd werkt, waarbij kan worden aangegeven welke resources nodig zijn en waarbij per resource kan worden aangegeven welke competenties en certificaten noodzakelijk of gewenst zijn.

Human Resource Planning gaat in enkele stappen:

  • Er moet een analyse plaatsvinden van de huidige capaciteiten omtrent medewerkers
  • Bij de tweede stap wordt er gekeken naar de toekomst van deze medewerkers, zowel intern als extern: Hoe zit het met recruitment binnen het bedrijf? En met de kennis die er op dit moment is? Maar ook: Hoe ziet de arbeidsmarkt er straks uit? Wat voor effect heeft dit voor onze werknemers?
  • Vervolgens wordt er gekeken naar de benodigde capaciteit van de organisatie die in de toekomst nodig is, niet alleen qua mankracht maar ook qua kennis en vaardigheden ván die mankracht. Ook wordt er gekeken hoe de huidige capaciteit wordt benut
  • Als laatste wordt er een plan opgesteld voor de toekomst van de Human Resources binnen de organisatie, en worden er stappen in gang gezet om deze plannen te halen.