Plannen met Planning.nl

De software van Planning.nl kan op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan er een simpel planbord worden gemaakt waarbij de resources (Zoals personeel, materieel, of een andere benaming) via een drag-and-drop systeem bij de juiste projecten/werkzaamheden kunnen worden geplaatst. Er kan echter ook veel geavanceerder worden gewerkt, door de software vraaggestuurd te gebruiken. In elk project kan dan worden aangegeven aan welke resource(s) behoefte is. Per resource kan worden aangegeven welke competenties en certificaten noodzakelijk of gewenst zijn.

 • Het planbord is in verschillende weergaven mogelijk: Personeel, verschillende categorieën resources, of projecten
 • De verschillende categorieën resources zijn zelf te benoemen
 • Er is een flexibele project hiërarchie waarin u de te plannen werkzaamheden in fases kunt vastleggen
 • Binnen de resources kunnen competenties en certificaten van bijvoorbeeld personeel worden vastgelegd
 • Er zijn uitgebreide filter- en weergavemogelijkheden aanwezig, die tevens op te slaan zijn.
 • De software kan conflicten binnen de planning signaleren
 • Er kunnen recepturen worden gemaakt voor standaard planning
 • Op elk niveau zijn er uitgebreide rechten per gebruiker in te stellen, inclusief SSO
 • Zelf samen te stellen grafische rapportages
 • Binnen het programma zijn op elk niveau vrije velden aan te maken
 • De app bevat webservices/koppelingen voor het uitwisselen van gegevens met andere programma’s
 • Er is agenda synchronisatie met verschillende apps zoals Outlook.
 • Vrije dagen m.b.t. personeel zijn gemakkelijk bij te houden
 • En nog veel meer!

 

 

Interesse? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Contact

Personeel en rapportages

Planbord personeel

Planbord materieel

Planbord projecten