Resource planning

Visibox is onze enterprise resource planning voor het midden- en grootbedrijf.

Voor het plannen van een project of activiteit is het niet alleen belangrijk om de doelen kenbaar te maken, maar ook de resources die nodig zijn om deze doelen te behalen.
In de planningspakketten van Planning.nl kunnen diverse categorieën van resources worden ingepland. Elke categorie is op dezelfde manier ingericht en kan op dezelfde manier ingepland worden. De categorieën kunnen worden aangepast aan de wensen van uw organisatie. Te gebruiken categorieën zijn bijvoorbeeld:

 • Personeel
  Aan elk personeelslid kunnen voor de planning relevante competenties en certificaten worden toegekend.
  Inplannen van het personeel gebeurt op basis van deze competenties, certificaten en beschikbaarheid.
 • Materieel
  Aan het materieel kunnen alle voor u relevante eigenschappen worden gekoppeld.
  Op deze manier kan zowel inzet van het materieel als periodiek onderhoud worden ingepland.
 • Ruimtes
  Door het adres en de capaciteit per locatie aan te geven als competentie, kunnen de locaties efficiënt worden ingepland.

… of elke andere type resource, welke vrij te definiëren is

Door het gebruik van vrije velden en de mogelijkheid om twee van de drie categorieën van de resources vrij te definiëren, kan de software volledig flexibel worden aangepast aan de terminologieën, begrippen en concepten van uw organisatie.