Resource planning

Het strategisch gebruik van resource planning, ook wel Enterprise Resource Planning of ERP genoemd, biedt vele voordelen. Het correct gebruik hiervan op welke manier dan ook, zij het voor personeel, materieel of wat voor naam er ook aan de resources wordt gegeven, zorgt er voor dat er effectief en efficiënt met de vraag naar capaciteit binnen uw organisatie of project wordt omgegaan. Zo kan er op de juiste momenten de juiste resources worden toegepast, om te voorkomen dat er te weinig, of te véél capaciteit aanwezig is.
Daarnaast zorgt strategische resource planning er voor dat er op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van de kennis en vaardigheden die in uw organisatie aanwezig is, én biedt het de mogelijkheid tot het vooruit planning van belangrijke taken. Kortom: Er valt veel uit te halen. Hierbij kan Visibox, onze resource planning voor het midden- en groot bedrijf, een goede uitkomst bieden.

Voor het plannen van een project of activiteit is het belangrijk om de doelen kenbaar te maken, alsmede de resources die nodig zijn om deze doelen te behalen.
Zowel in Visibox als in Cloudplan -Planning.nl’s andere planningspakket, dat ook geschikt is voor het MKB- kunnen diverse categorieën van resources worden ingepland. Elke categorie is op dezelfde manier ingericht en kan op dezelfde manier ingepland worden. De categorieën kunnen worden aangepast aan de wensen van uw organisatie. Te gebruiken categorieën zijn bijvoorbeeld:

 • Personeel
  Waarbij aan elk personeelslid relevante competenties en certificaten worden toegekend.
  Inplannen van het personeel gebeurt op basis van deze competenties, certificaten en beschikbaarheid.
 • Materieel
  Aan het materieel kunnen alle voor u relevante eigenschappen worden gekoppeld.
  Op deze manier kan zowel inzet van het materieel als periodiek onderhoud worden ingepland.
 • Ruimtes
  Door het adres en de capaciteit per locatie aan te geven als competentie, kunnen de locaties efficiënt worden ingepland.

… of elke andere type resource. Deze zijn vrij te definiëren

Door het gebruik van vrije velden en de mogelijkheid om twee van de drie categorieën van de resources vrij te definiëren, kan de software volledig flexibel worden aangepast aan de terminologieën, begrippen en concepten van uw organisatie.